Početna

Vesti

IBCA turniri

Ostali turniri

Partije

Otvaranja

Završnice

Kombinacije

Problemski šah

Programi

Download

Linkovi

O meni

 

Balkan Blind Chess

 

Kombinacije

 

     Šahovska kombinacija naročito ona sa matnim napadom, svakako je najlepši detalj u šahovskoj partiji.

     U nastavku evo nekoliko kombinacija sa rešenjem, a zatim I nekoliko da ih I sami rešavate.

 

 

Pozicija 1. Crni na potezu

Beli: Kg1,Da6,Bc1,f3,Ra2,f1,Pb4,c3,d2,f2,g2,h2

Crni: Kg8,Qd3,Bb6,d7,Re6,e8,Pa7,c6,c7,f7,g7,h7

 

1... Qxf3 2. gxf3 Rg6+ 3. Kh1 Bh3 4. Rd1 (4. Qd3 f5 5. Qc4+ Kf8 6. Qh4 (6. Qf4 Bxf2) 6... Bxf1 7. h3 Bg2+ 8. Kh2 Bxf3) 4... Bg2+ 5. Kg1 Bxf3+ 6. Kf1 Rg2  (6... Bg2+ 7. Kg1 Be4+  (7... Bh3+ 8. Kh1 Bxf2 9. Qf1 Bxf1 10. Rxf1 Re2 {Paulsen - Morphy}) 8. Kf1 Bf5 9. Qe2 Bh3+ 10. Ke1 Rg1#) 7. Qd3 (7. Qxb6 Rxh2) 7... Rxf2+ 8. Kg1 Rg2+ 9. Kh1 (9. Kf1 Rg1#) 9... Rg1#

 

Pozicija 2. Beli na potezu

Beli: Kg2,Qc1,Bd3,f6,Rh1,h4,Pa2,b2,d4,f2,f3

Crni: Kg8,Qc7,Nf4,Bd6,Rd7,e8,Pa7,b5,c6,f7,g6,h5

 

1. Qxf4 Bxf4 2. Rxh5 (2. Rxh5 gxh5 3. Rxh5) 1-0

 

Pozicija 3. Beli na potezu

Beli: Kc1,Qd3,Ng1,Bd2,f1,Rd1,h1,Pa2,b2,c2,f2,g2,h2

Crni: Ke8,Qe5,Nb8,e4,Bc8,f8,Ra8,h8,Pa7,b7,c6,f7,g7,h7

 

1. Qd8+ Kxd8 2. Bg5+ (2. Bg5+ Kc7 (2... Ke8 3. Rd8#) 3. Bd8#) 1-0

 

Pozicija 4. Beli na potezu

Beli: Kc1,Qg5,Nd4,Be3,Rd1,e1,Pa2,b2,c2,f2,g2,h2

Crni: Ke8,Qa6,Nb4,Be6,f8,Rc3,h8,Pa7,b7,f7,g7,h7

 

1. Qd8+ Kxd8 2. Nxe6+ Ke7 (2... Kc8 3. Rd8#) (2... Ke8 3. Nxg7+ Bxg7 (3... Ke7 4. Bg5#) 4. Bg5+ {Bd8#}) 3. Bg5+ f6 4. Nd8+ 1-0

 

 

KOMBINUJTE I VI

(zadatci 3 i 4 su ipak sa nešto jače šahiste, što ne znači da neprobate I vi)

 

 

1. Beli na potezu, dobija

Beli: Kg1,Ng6,Bh7,Re7,Pb2,f2,g2,h2

Crni: Kf7,Qd5,Ne8,Ra8,Pc4,f6,g7,h6

 

2. Beli na potezu, dobija

Beli: Kg1,Qd2,Rc5,d1,Pe3,f2,g2,h2

Crni: Kg8,Qf6,Ra3,b8,Pa7,f7,g7,h7

 

3. Beli na potezu, dobija

Beli: Kg1,Qe4,Nb5,c6,Rc3,f1,Pa2,b2,e5,f2,g2,h2

Crni: Kh8,Qb7,Nc5,e8,Ra8,f8,Pa7,b6,c7,f7,g7,h7

 

4. Beli na potezu, dobija

Beli: Kh1,Qh7,Ne2,g5,Rc1,f1,Pa2,b2,d3,e4,g2,h2

Crni: Kf8,Qa5,Bc6,g7,Rc7,c8,Pa7,b4,d6,f6,f7,g6

 

Rešenja možete slati na ovaj e-mailn