Početna

Vesti

IBCA turniri

Ostali turniri

Partije

Otvaranja

Završnice

Kombinacije

Problemski šah

Programi

Download

Linkovi

O meni

 

Balkan Blind Chess

 

Problemski šah

 

    

Liga rešavača

 

Rešavanje šahovskih problema je prilično popularnadisciplina pa se ova vrsta zabave  često sreće i u dnevnoj štampi, a neki dnevni listovi imaju redovnu rubriku sa ovom temom. Šahovski problemi sadrže šahovsku ali i enigmatsku komponentu, pa ih zato rešavaju mnogi nezavisno od šahovskog statusa, odnosno od šahovskog znanja i zvanja.

Šahovske probleme delimo u 3kategorije, klasični mat samomat i pomoćni mat. Šahovski problemi nemaju mnogo zajedničkog sa klasičnim šahom, osim što se igra u njima odvija po pravilima šaha. Kategorija klasični mat je najbliža klasičnom šahu dok su ostale dve uglavnom enigmatika po šahovskim pravilima. I kod klasičnih matova uglavnom srećemo neprirodne pozicije,sa dosta neuravnoteženim odnosom u materijalu kojim dve strane u igri raspolažu, pa generalno lično problemski šah ne preporučujem igračima u razvoju, ali je za vežbanje vijuga ite kako dobar pa ga ne treba odbaciti.

Zato ajmo svi da malo rešavamo, da se pre svega zabavljamo a i malo takmičimo što da ne.

Objavljujem početak lige rešavača, a koliko će on biti uspešan zavisi od svih nas.

 

Liga rešavača trajaće onoliko koliko za to bude interesa.

U ligi rešavača mogu (čak je i poželjno) učestvovati svi članovi liste BlindChess, osim lica koje vrši izbor šahovskih problema koji će biti postavljani.

U ligi rešavača mogu učestvovati i drugi rešavači, ali će oni biti vođeni van konkurencije, a da to izbegnu mogu se prijaviti na listu. Adresa za prijavu je blindchess+subscribe@googlegroups.com

U cilju predhodnog, informacija o ligi rešavača biće objavljena i na drugim listama.

Nije potrebno nikakvo posebno prijavljivanje, dovoljno je poslati rešenja bilo koje serije zadataka i ona će biti vrednovana. Dakle, nemora se učestvovati u kontinuitetu, ali je to u vašem interesu jer se tako može osvoiti veći broj poena.

Jednom nedeljno biće objavljena serija zadataka - šahovskih problema. Serija će sadržati 6 zadataka, ito 3 zadatka u kojima se traži mat u 2 poteza (dvopotezi), 2 zadatka u kojima se traži mat u 3 poteza (tropotezi) i 1 zadatak sa matom u više od 3 poteza (višepotezi) gde će u svakom primeru biti tačno naznačeno koji je taj broj.

Rok za slanje rešenja biće naznačen prilikom postavljanja zadataka, a okvirno biće ograničen na 10 - 15 dana. Rešenja pristigla posle navedenog roka neće biti vrednovana.

Svaki tačno rešen zadatak donosi određeni broj poena ito

dvopotez - 1 poen

tropotez - 2 poena

višepotez - 3 poena

Sabiranjem ovako zarađenih poena biće moguće u svakom momentu odrediti trenutni poredak u ligi rešavača.

Maksimalni broj poena u jednoj seriji je 10.

Maksimalni broj poena u mesečnom ciklusu je 40 ili 50 u zavisnosti od toga koliko serija bude u datom mesecu.

Za zadatke će biti korišćeni samo problemi iz kategorije "Klasični mat".

Kao rešenje dovoljno je napisati samo prvi potez, što će početnicima nadam se olakšati posao. Oni iskusniji mogu (iako nisu obavezni) u svojim rešenjima objasniti i varijante, ali prvenstveno je važno da je prvi potez tačan.

Rešenja slati na e-mail zoransof@gmail.com pridržavajući se navedenog roka.

 

Liga rešavača

 

Serija 01 Maj 2013