kq
qk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liga rešavača

 

Serija 01 Maj 2013

 

 

 

LIGA REŠAVAČA

 

Serija 01-Maj-2013

 

Zadatak 1.

 

Mat u 2 poteza

Beli: Kd6 Df3 Tc2

Crni: Kd4

 

Zadatak 2.

 

Mat u 2 poteza

Beli: Ke4 Dg4 Sd5 Tc8

Crni: Kd6 Pg5

 

Zadatak 3.

 

Mat u 2 poteza

Beli: Kg3 Df8 Sg4 Lf7

Crni: Kh7 Tg6 Pg5

 

Zadatak 4.

 

Mat u 3 poteza

Beli: Kg8 Te1 Tg1 Sg3 Pf4

Crni: Kf6 Td7 Th7 Sg6 Pf5

 

Zadatak 5.

 

Mat u 3 poteza

Beli: Kh1 De4 Lg2 Sf8

Crni: Kh8 Dc3 Sf6 Pg7 h6

 

Zadatak 6.

 

Mat u 5 poteza

Beli: Kf6 Lg7 Pg5 h6

Crni: Kg8

 

 

Kao rešenje dovoljno je navesti samo prvi potez.

Rešenja iz ove serije poslati do 20. 05. 2013.

Rešenja slati na zoransof@gmail.com