kq
qk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otvaranja

 

ITALIJANSKA PARTIJA

 

1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lc4 Lc5

 

     Italijanska partija je jedno od najstarijih otvaranja. Nalazimo je u rukopisu „Gottinger Handschrift" 1490. god. pod nazivom „Giuoco piano". Kasnije su ovo otvaranje analizirali italijanski šahisti Damiano 1512, god, i Greko 1600. god., po kojima je ono i dobilo svoj naziv. Do polovine XIX veka Italijanska partija uživala je veliku popularnost, da bi to posle prepustila španskoj partiji i drugim otvaranjima sa pozicionim sadržajem. Ideja Italijanske partije, vezana u početku sa potezom 4. c3, sastoji se u brzoj izgradnji jakog pešačkog centra i napadu na slabo branjenu tačku f7. Praksa i analize su međutim pokazale da se crni može uspešno braniti protiv tih pretnji. Danas se Italijanska partija retko primenjuje u ozbiljnoj praksi iz razloga što prednost prvog poteza u ovom otvaranju ne osigurava belom inicijativu i što crni, ako želi, može da izbegne komplikacije, ulazeći u jednostavne i bezopasne sisteme.

 

4. c3 Sf6 5. d4 ed4 6. cd4 Lb4 +  

Glavni ogranak otvaranja, u kojem beli pokušava izgradnju centra, vodi oštroj i komplikovanoj igri sa ravnopravnim šansama. Naročito je interesantan nastavak poznat kao Mellerov napad, koji je izanaliziran preko 20 poteza. Beli vodi jak napad, koji nije dovoljan za dobitak.

 

4. c3 d6

Dopušta belom izgradnju pešačkog centra sa boljom igrom.

 

4. c3 De7

Miran i soiidan nastavak sa nešto boljim izgledima belog. Ovu odbranu je rado igrao Aljehin.

 

4. 0—0 d6 5. c3 Lg4

Vodi oštroj igri sa remi raspletom.

 

Nastavci 4. d4 L: d4 i 4. d3 Sf6 5. 0—0 d6 6. Lg5 h6 nisu za preporuku, jer dovode crnog u prednost.

 

4. d3 Sf6 5. Sc3 d6 6. 0—0 Lg4

Ni ovaj nastavak mnogo ne obećava belom. Crni ulazi u konačnicu sa topom i dva pešaka protiv dve lake figure.

 

4. d3 Sf6 5. Sc3 d6 6. Le3

Obično vodi mirnoj pozicionoj igri sa ravnopravnim šansama.

 

4. d3 Sf6 5. Sc3 d6 6. Lg5

Canalov napad, koji je na ovom mestu nešto preuranjen. Crni zadržava dobre protivšanse kako sa 6 ... Sa5, tako i sa 6 ... h6.

 

 

- Nazad na otvaranja -